بست پایه استیج

بست پایه استیج

بست پایه آهنی قابلیت استفاده هم در پایه ثابت هم پایه تلسکوپی رو داراست این بست ها برای گرفتن لرزش استیج استفاده می شود همچنین در پالت هایی که ارتفاع هم سطح ندارن از این بست ها استفاده می کنن.