پایه تلسکوپی آلمینیومی استیج هلندی

پایه تلسکوپی آلمینیومی استیج هلندی

پایه تلسکوپی آلمینیومی استیج هلندی در ۳ محصول با سایز های مختلف ارائه می شود
سایز اول بین ۴۰ تا ۵۵ سانت
سایز دوم بین ۶۰ تا ۹۰ سانت
سایز سوم بین ۹۰ تا ۱۴۰ سانت