پایه ثابت آلمینیومی استیج هلندی

پایه ثابت آلمینیومی استیج هلندی

پایه ثابت آلمینیومی در سایز های مختلف از ۲۰ سانت تا ۱۴۰ سانت بستگی به نوع استفاده مشتری تهيه می شود که زیر همه ی پایه های ثابت لاستيک قرار می گیرد که آسیب به زمین کار شده نرسد.

 

پایه ثابت آلمینیومی استیج هلندی