کلمپ بدنه استیج

کلمپ بدنه استیج

کلمپ آلمینیومی ۲ تا پالت استیج هلندی رو کنار هم نگه می دارد